søndag 30. september 2018

Nauma 10 år!

 
Min fantastiske Nauma fyller 10 år i dag! En liten milepæl i livet. Dagen er feiret
med lundehundvenner på lundehundtreff, kake ble det også 😊