søndag 6. mai 2018

Tur langs Mjøsa


Hver vår tar vi oss en tur ut til Steinsholmen og Mjøskastellet. I år ble vi for sene, Mjøsa hadde steget såpass mye at vi ikke fikk gått ut til holmen. Men en fin tur hadde vi nå uansett :)