lørdag 3. desember 2016

D-kullet - 3 uker gamle

 
Valpene vokser og har det godt. Nå har de flytta ned på stua og de har fått større
valpegring for nå har de begynt å rusle litt rundt.