lørdag 24. oktober 2015

5 og 6 uker gamle

 
 
B-gjengen 6 uker gamle.

 
 
 
Canutte 5 uker gammel.